5 / 8
Zamek w Gołuchowie

© P.R. Schreyner/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl