2 / 6
2. Orientowanie Jeżeli zwiedzicie kilka bardzo starych kościołów (o ile nie zostały one przebudowane jak np. kościół św. Marcina na warszawskim Starym Mieście), to zauważycie pewną prawidłowość – wejście jest zawsze od zachodu, główny ołtarz zaś wskazuje wschód. W średniowieczu stosowano bowiem tak zwane orientowanie, czyli skierowanie na wschód. Ze wschodu bowiem miał nadejść w dniu ostatecznym Jezus Chrystus. ("Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego" Mt 24,27).
+

© Lusitana/Wikipedia | CC BY-SA 3.0