3 / 6
3. Westwerk To element architektury sakralnej, którego w Polsce w ogóle nie spotkamy. Występował masowo w kościołach budowanych na zachodzie w czasach Cesarstwa Karolingów. Cesarz w tamtych czasach nie miał zasadniczo stałego miejsca pobytu i wiele podróżował. Westwerk był budowlą „przyczepioną” do kościoła od strony wejścia (czyli z zachodu - „west”), w której rezydował podczas pobytu w danej miejscowości. Połączenie z kościołem pozwalało Cesarzowi obserwować z tego miejsca mszę, a masywność całej konstrukcji symbolizowała potęgę władzy świeckiej.
+

© Spunky/Wikipedia | Domena publiczna