4 / 6
4. Obejście i wieniec kaplic Sobór Watykański II umożliwił koncelebrację mszy nawet przez kilkudziesięciu księży naraz. Jak jednak radzono sobie z odprawianiem nabożeństw w czasach, gdy było to niemożliwe, a dana świątynia „obsługiwała” kilkudziesięciu duchownych (np. w klasztorach)? Po prostu budowano, poza ołtarzem głównym szereg innych - bocznych. Szczególnie popularnym rozwiązaniem było stworzenie tak zwanego obejścia – ołtarz główny od ścian kościoła oddzielał korytarz (obejście), w którym umieszczone były dodatkowe kaplice z ołtarzami, przy których można było odprawiać oddzielne nabożeństwa. Takie rozwiązanie można spotkać np. w archikatedrze poznańskiej.
+

© Radomil talk/Wikipedia | CC BY-SA 3.0