5 / 6
5. Baptysterium To nie tyle element spotkany wewnątrz świątyni, a oddzielna budowla, najczęściej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Miała jeden zasadniczy element – duży basen, do którego chrzczony wchodził. Takie budowle były szczególnie popularne we wczesnym średniowieczu, gdy masowo chrzczono dorosłych ludzi. Im bardziej chrześcijaństwo umacniało się w Europie, tym bardziej zanikała potrzeba budowania oddzielnych budynków przeznaczonych do chrzczenia dorosłych ludzi, zaś rosła popularność chrzcielnic. Baptysterium we Florencji miało jednak do odegrania niebagatelną rolę w historii sztuki: od konkursu na rzeźbione drzwi do tego budynku, przeprowadzonego w 1403 roku, śmiało można datować początek artystycznego renesansu.
+

© Radomil/Wikipedia | GFDL