6 / 6
6. Ambona W czasach, gdy nie było możliwości nagłośnienia, wygłoszenie kazania nie było prostą sprawą. Dlatego jeszcze w XIX wieku masowo budowano w kościołach ambony, czyli przyczepione do filarów, podwyższone trybuny, na które ksiądz wchodził i... niekiedy wręcz musiał krzyczeć, żeby można było go lepiej słyszeć. W niektórych kościołach spotkać można dwie albo trzy ambony – służyły one do przeprowadzania dysput teologicznych (np. Bazylika pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lublinie).
+

© Specjal b/Wikipedia | CC BY 2.5