2 / 6
Zwyczaj kolekcjonowania różnej maści eksponatów i udostępniania go innym to z kolei nowożytny wynalazek. Najbogatsi ludzie XV i XVI wieku chętnie gromadzili wszystkie niezwykłe przedmioty i wystawiali je w pomieszczeniach zwanych „gabinetami osobliwości”. Były to dosyć nietypowe z dzisiejszego punktu widzenia placówki, w których obok antycznych rzeźb wystawiano współczesne obrazy, elementy egzotycznych zwierząt i roślin, przyrządy naukowe czy też przedmioty codziennego użytku pochodzące od plemion żyjących na nowo odkrytych ziemiach.
+

© Pexels | CC0