3 / 6
Dalszym krokiem na drodze do powstania muzeów w dzisiejszej formie było przejmowanie prywatnych zbiorów przez państwo. Odbywało się to na drodze dobrowolnej darowizny (Muzea Watykańskie stanowiły początkowo zbiór podarowany lub odziedziczony po papieżach), odkupienia kolekcji przez Skarb Państwa (tak powstało British Museum) lub po prostu wywłaszczenia (takie korzenie miał m.in. paryski Luwr).
+

© Pexels | CC0