5 / 6
Wraz z rozwojem muzeów jako odrębnych placówek prowadzonych w specjalnie do tego przeznaczonych budynkach stały się one przedmiotem badań naukowych. Muzeologia jest ciekawą dyscypliną dla kogoś, kto chciałby się sprawdzić jako człowiek-orkiestra. Zajmuje się dosłownie wszystkim, poczynając od zabezpieczenia placówki przed złodziejami czy wandalami (a nie jest to takie proste, jeżeli chce się równocześnie zapewnić możliwość bliskiego obcowania zwiedzających z eksponatami) po de facto marketingową działalność polegającą na atrakcyjnym i komunikatywnym sposobie projektowania wystaw. Pojawiają się też kwestie omal filozoficzne, jak np. udział i rola samych eksponatów na wystawie, które coraz częściej zastępują cyfrowe substytuty. Najlepiej przedstawić to na przykładzie: „Muzeum zagrożonych dźwięków” to strona internetowa, na której możemy posłuchać dźwięki, które są „zagrożone wyginięciem” jak np. odgłos pracującego napędu dyskietek czy modemu internetowego. Oczywiście, tak drastyczne kroki są jeszcze rzadkością, ale rola nowoczesnych środków komunikacji rośnie w galopującym tempie.
+

© Pexels | CC0