4 / 6
Kiedy grzeszymy
Szczególnie gdy jesteśmy wielkimi grzesznikami, tak jak w moim przypadku. Jak Bóg może pragnąć coś mi ofiarować, jeżeli ja się od Niego odwracam? Jak to jest, że w tej chwili nie strąca mnie do piekła? To właśnie w takich momentach Boża Opatrzność jeszcze bardziej „zabiega” o naszą skruchę i nawrócenie. Przypomnijmy sobie powrót syna marnotrawnego – kiedy ojciec dostrzegł go z daleka i wybiegł mu na spotkanie, a następnie przytulił go i obsypał pocałunkami. To nie znaczy oczywiście, że mamy grzeszyć, aby otrzymać coś od Boga, ale nawet gdyby nasze grzechy były czerwone jak krew, prośmy Boga o łaskę prawdziwego żalu i powrotu do Kościoła. On nie może się nas doczekać!
+