1 / 7
Dom Maryi
Budynek w górach, w którym Maryja miała spędzić ostatnie dni swego ziemskiego życia. W IV wieku dom został przemianowany na kościół. Papież Paweł VI odwiedził Dom Maryi w latach 60., a papież Jan Paweł II w latach 80. mianował go świątynią.
+

© Rita1234|Wikiipedia|CC BY-SA 3.0