6 / 7
Grota św. Pawła
Zgodnie z lokalną tradycją, jest to miejsce, w którym Maryja i Jan Apostoł zatrzymali się po przybyciu do Efezu. Ma też inną nazwę – Kryphi Panaya – które można przetłumaczyć jako „Ukryta Dziewica”. Mogło być związane także ze św. Pawłem – na co wskazuje wiele inskrypcji ukazujących tego apostoła. W całej grocie jest ich wiele – ok. 3,5 tysiąca.
+

© Ephesus Foundation USA