1 / 7
Pokora Maryi, matki naszego Pana
To właśnie Maryja spośród wielu kobiet została wybrana na Matkę Zbawiciela. Wyróżnienie to mogło napełnić Jej serce swego rodzaju pychą czy poczuciem wyższości. Ona jednak powiedziała coś, co wszyscy codziennie powinniśmy powtarzać Bogu: „Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej, oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia»” (Łk 1,46-48). Niech pokora, z jaką Maryja oddaje się w Boże ręce i współpracuje z Nim w planie zbawienia nie tylko budzi nasz zachwyt, ale będzie jednocześnie zaproszeniem do naśladowania Jej każdego dnia.
+

© Wikipedia | Domena publiczna