2 / 7
Wytrwałość Anny w modlitwie
Anna nie miała łatwego życia. Jej mąż, Elkana, wykorzystał możliwość, jaką dawała mu tradycja, aby posiadać dwie żony (1Sm 1,2). Anna bardzo cierpiała, ponieważ nie mogła mieć dzieci, a w jej czasach bezpłodność postrzegano jako karę Bożą i hańbę. Ponadto druga żona Elkany gardziła nią z tego powodu i raniła swoimi słowami przy różnych okazjach (1Sm 1,6). Ta jednak nie odwróciła się od Boga i nie przestawała pielęgnować w sercu pragnienia zostania matką. Modliła się i błagała Pana tak żarliwie, że – jak czytamy: „Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: «Uprosiłam go u Pana»”. (1Sm 1,20)
+

© Wikipedia | Domena publiczna