3 / 7
Determinacja Marii Magdaleny, by odciąć się od przeszłości
Jak podaje Pismo, Maria Magdalena była opętana. To Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Łk 8,2). Niewiele wiemy o jej losach przed spotkaniem z Mistrzem, z całą pewnością możemy jednak powiedzieć, że nie prowadziła ona życia, które mogłoby podobać się Bogu. Zdobyła się jednak na odwagę, by zostawić za sobą trudną przeszłość i oddać się na służbę Chrystusowi. Biblia wymienia ją zawsze w towarzystwie uczniów i to właśnie ona była pierwszym autentycznym świadkiem Zmartwychwstania (Mt 28,1). Wykazała się niezwykłym męstwem w walce z demonami przeszłości, a jej diametralna przemiana stanowi niezbity dowód tego, że Bóg nieustannie działa w naszym życiu.
+

© Wikipedia | Domena publiczna