4 / 7
Mądrość Miriam w sytuacjach kryzysowych
Z rozkazu faraona każdy nowo narodzony hebrajski chłopiec miał być wrzucony do rzeki (Wj 1,22). W takich okolicznościach życie maleńkiego Mojżesza znalazło się w ogromnym niebezpieczeństwie. Ocalał tylko dzięki pomysłowości swej matki i siostry Miriam. Kobiety nie miały jednak pewności, że ich plan się powiedzie. Miriam wykazała się niezwykłą mądrością, obserwując ukrytego w koszu na rzece braciszka i przekonując gotową przygarnąć go córkę faraona, aby opiekę nad nim powierzyła jego własnej matce (Wj 2,7). Przytomność umysłu, jaką Miriam zachowała w obliczu tej przeciwności losu, ocaliła Mojżeszowi życie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna