5 / 7
Bojaźń Boża nierządnicy Rachab
Biblia przedstawia Rachab jako nierządnicę. Mówi wprost nie tylko o tym, czym się zajmowała, ale przede wszystkim o wewnętrznej przemianie, jakiej doświadczyła. W rozmowie z izraelskimi wywiadowcami, którym udzieliła schronienia w swoim domu, wyznała ona w postawie ogromnej bojaźni przed Bogiem: „Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi” (Joz 2,11). To świadectwo bojaźni Bożej wywodzącej się z pogańskiego narodu Rachab okazało się tak wyjątkowe, że zapewniło jej miejsce w rodowodzie Chrystusa (Mt 1,5).
+

© Wikipedia | Domena publiczna