6 / 7
Misyjny zapał Samarytanki
Jak zapewne wszyscy wiemy, spotkanie Jezusa z Samarytanką odbyło się przy studni, do której kobieta przyszła zaczerpnąć wody (J 4,9). Pan przedstawił jej wszystkie błędy, jakie popełniła i w jakich trwała, a Jego słowa do głębi ją poruszyły. Po rozmowie z Chrystusem zaczęła z największą gorliwością głosić pośród swojego ludu wieść o Mesjaszu: „Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?». Wyszli z miasta i szli do Niego”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna