7 / 7
Szlachetność dzielnej niewiasty z Księgi Przysłów
Końcowe wersety Księgi Przysłów wychwalają charakter dzielnej niewiasty. Choć nie jest wymieniona z imienia, jest ona kolejną biblijną postacią, która wiodąc życie miłe Bogu, pozostaje uniwersalnym wzorem do naśladowania również obecnie. Jej przymioty dostrzegamy szczególnie w sposobie, w jaki dba o ognisko domowe, czy też troszczy się o męża i dzieci. Szlachetnym przykładem buduje innych, a swoje obowiązki wykonuje chętnie i rzetelnie. Największa jednak jej cnota tkwi w tym, że mądrość ceni sobie bardziej niż dobra ziemskie.
+

© Pexels | CC0