1/7

1. Zwiastowanie

2/7

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3/7

3. Narodzenie Pana Jezusa

4/7

4. Pokłon Mędrców

5/7

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

6/7

6. Zmartwychwstanie Chrystusa

7/7

7. Wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi