6 / 7
6. Zmartwychwstanie Chrystusa

© Sailko/Wikipedia | CC BY 3.0