1 / 6
5. Głębokie życie wewnętrzne
Czym właściwie jest życie wewnętrzne? Jeśli się dobrze zastanowić, chodzi po prostu o bliskie zjednoczenie z Chrystusem. O zjednoczenie rzeczywiste, naturalne, osobiste i stałe. A co należy rozumieć pod pojęciem zjednoczenia z Chrystusem? Otóż w języku duchowym być zjednoczonym z Chrystusem oznacza, że On jest zawsze obecny w życiu zjednoczonej z nim osoby. Rzecz jasna, Chrystus jest faktycznie obecny w życiu Twoim, w moim, w naszym, ale możemy zacieśnić nasze z Nim zjednoczenie poprzez stałe z nim rozmowy w formie modlitwy, poprzez praktykowanie cnót teologalnych, a więc wiary, nadziei i miłości, a także poprzez moje aktywne uczestnictwo w sakramentach.
+