2 / 6
5. Głębokie życie wewnętrzne
Zjednoczenie z Chrystusem oznacza, że staramy się postępować w taki sposób, aby Bóg stał się na trwałe częścią naszego życia, a zarazem robimy wszystko, co leży w naszej mocy, aby łącząca nas z nim relacja umacniała i pogłębiała się coraz bardziej z każdym kolejnym dniem. Należy przy tym być bardzo rozważnym i ostrożnym, ponieważ życie wewnętrzne łatwo zatracić! Tak, tak, wystarczy bowiem, że zaczniemy z czasem przedkładać inne rzeczy, że z wygodnictwa przestaniemy chodzić na mszę świętą, czy też z takich lub innych powodów przestaniemy się modlić… Innymi słowy, życie wewnętrzne samo w sobie nie gwarantuje nam jeszcze, że wszystko będzie nam szło jak po maśle, czasami jest wręcz odwrotnie, tzn. bywa, że otaczająca nas rzeczywistość dostarcza nam więcej okazji do tego, aby umocnić i pogłębić miłość do Boga poprzez własną udrękę i cierpienie. To, co w tym wszystkim jest najważniejsze to to, by obraną przez siebie drogę pokonywać ręka w rękę z Bogiem, w pełnym zjednoczeniu z Nim. Troszczcie się tylko pilnie o to, żebyście spełniali przykazanie i prawo, które nakazał wam Mojżesz, sługa Pana: miłować Pana, Boga waszego, postępować zawsze Jego drogami, zachowywać Jego przykazania, przylgnąć do Niego i służyć Mu całym waszym sercem i całą duszą (Księga Jozuego 22, 5).
+