3 / 6
6. Dużo radości (smutny święty to święty godny pożałowania)
Radość jest jedną z tych rzeczy, którymi szczególnie łatwo można się zarazić. Czasem, gdy jesteśmy smutni, wystarczy uśmiech drugiej osoby, żeby nas rozweselić. Najcenniejsza przy tym jest radość wewnętrzna, a więc ta radość, która trwa o wiele dłużej niż li tylko chwila rozweselenia z takiego czy innego powodu. Jak bowiem słusznie podkreślał św. Franciszek z Asyżu „pośród wszelkich łask i darów Ducha Świętego, które Chrystus ofiarowuje swoim przyjaciołom najcenniejsza jest umiejętność przezwyciężania własnych słabości i noszona przez nas w imię i za sprawą miłości do Chrystusa gotowość do każdorazowego przezwyciężania doznawanej krzywdy, obrazy, hańby i niedogodności”. Na tym właśnie polega prawdziwa radość. Radość, którą nosimy w sobie.
+