4 / 6
6. Dużo radości (smutny święty to święty godny pożałowania)
Można tym samym powiedzieć, że przepełnieni radością jesteśmy tak naprawdę nie wtedy, kiedy nie mamy żadnych problemów, nie wtedy, kiedy nic nas nie trapi, ale wtedy, kiedy jesteśmy w stanie dostrzec, że Bóg jest z nami, że bierze na siebie i dźwiga nasz krzyż, zagrzewając do kontynuowania podjętej drogi ku Chrystusowi. Innymi słowy, prawdziwą radość odczuwamy wtedy, gdy wiemy, że Bóg Ojciec Nasz Miłosierny kocha nas swą nieskończoną miłością. Czy można chcieć czegoś więcej? Oczywiście, że nie. Ponieważ miłość Boga, którą dane jest nam się cieszyć jest rzeczą najwspanialszą, rzeczą, dzięki której możemy żyć przepełnieni wewnętrzną radością. Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (List do Filipian 4, 4-6).
+