5 / 6
7. Ustawiczne zdobywanie i pogłębianie wiedzy
Szkoła, uniwersytet i inne tego typu instytucje są dla nas niezwykle cenne i pożyteczne, ponieważ pozwalają nam zdobywać i poszerzać wiedzę o otaczającym nas świecie. Podobną rolę odgrywa Kościół, który jako nasza Matka i nauczycielka życia pozwala nam zdobywać i pogłębiać wiedzę o świecie i Bogu na gruncie chrześcijańskim, w szczególności w ramach prowadzonej dla całej wspólnoty wiernych katechezy. Prawie każdy, kto jest katolikiem uczestniczył w katechizacji. Czy jednak każdy z nas wyniósł z katechezy tyle, ile mógł, tyle, ile powinien? Zapewne nieraz „złapałeś się” na tym, że nie potrafiłeś odpowiedzieć na takie czy inne pytanie zadane Ci przez któregoś z naszych „braci odłączonych” (np. protestantów).
+