6 / 6
7. Ustawiczne zdobywanie i pogłębianie wiedzy
Zakłopotanie, nieumiejętność udzielenia odpowiedzi lub rozstrzygnięcia konkretnej kwestii dotyczącej sfery wiary to sytuacja, z którą niestety dosyć często mamy do czynienia w ostatnich czasach, a problem bierze się stąd, że po prostu nie znamy wystarczająco dobrze naszej wiary. Dlatego konieczne jest stałe pogłębianie i doskonalenie naszej wiedzy w tym zakresie. Bo nie wystarczy „czegoś tam” wiedzieć o naszej wierze, zadowalać się powierzchowną jej znajomością. Należy sięgać coraz głębiej, dochodząc do sedna, czyli istoty tworzących ją prawd. Przede wszystkim należy znać i rozumieć Biblię, sakramenty, pojęcie łaski, przebaczenia i miłości… Godnych polecenia sposobów na systematyczne zdobywanie i pogłębianie naszej wiedzy o Chrystusie i Jego nauczaniu nie brakuje. Można czytać tudzież samemu pisać na ten temat, dzielić się naszą wiarą i rozmawiać o niej z innymi, tworzyć kółka zainteresowań prowadzące odpowiednio ukierunkowaną działalność badawczą, itd. To mówi Pan: „Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi – w tym to mam upodobanie (Księga Jeremiasza, 9, 22-23).
+