5 / 8
3. Postawa pełna pokory
Wypada w tym momencie rozwinąć nieco myśl wyrażoną w poprzednim ustępie. Co to właściwie znaczy, że ktoś jest osobą pełną pokory? Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mawiała: „Być pokornym oznacza postępować i działać w prawdzie”. Trzeba przyznać, że trudno o lepsze ujęcie istoty rzeczy. Bo przecież, jak by nie patrzeć, nie możemy być tym, kim nie jesteśmy. Kierowanie się w życiu pokorą sprawia zatem, że stajemy się w pełni dziećmi Bożymi. Postawa pokory zakłada, że potrafimy uznać się za grzesznych i przyznać, że bez Boga nie możemy niczego. Być pokornym oznacza również nie wywyższać się nad innymi i nie uważać się za lepszego od innych. Jesteśmy pokornymi, tylko będąc pokorni i nie chodzi tu bynajmniej o zwykłą grę słów, lecz o fakt, że nie da się być pokornym, nie będąc w całej swej istocie i w całym swym jestestwie pokornym, co właśnie forma imiesłowu czynnego pozwala dobrze wyeksponować.
+