8 / 8
4. Okazywanie wierności Chrystusowi w rzeczach małych
I tak na przykład, kiedy jedziemy autobusem, możemy chociażby ustąpić miejsca siedzącego osobie starszej albo osobie, która bardziej niż my go potrzebuje, a kiedy jesteśmy w sklepie i sprzedawca wydał nam omyłkowo za dużo reszty, możemy uczciwie zwrócić mu nienależne nam pieniądze… Albowiem wszystkie małe i codzienne czynności i gesty, czynione z miłością, stają się wielkie! Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? (Łk 16,10-11).
+