2 / 7
Dar rozumu (zrozumienia)
Dar ten wspomaga nas w zrozumieniu prawd wiary. Wiemy, dlaczego Bóg coś nakazuje lub zakazuje w przykazaniach, a także np. po co Jezus cierpiał na krzyżu i zmartwychwstał. Dar rozumu powoduje, że odnoszą się do nas słowa „błogosławieni czystego serca”. Czystość bowiem to zawsze wierna miłość. A im lepiej rozumiemy naszą wiarę, tym bardziej podziwiamy Boga, stawiamy Go na pierwszym miejscu i przykładowo nigdy nie zrezygnujemy z niedzielnej mszy świętej.
+

© Pexels | CC0