3 / 7
Dar rady
Omawiany dar to inaczej dar zaradzenia nękającej kogoś biedzie: duchowej lub materialnej. I dlatego owocuje w nas błogosławieństwem: „Błogosławieni miłosierni”. Jako miłosierni służymy więc ludziom „uczynkami miłosierdzia”: – karmimy głodnych, – pielęgnujemy chorych, – wspieramy ubogich, – odwiedzamy uwięzionych i samotnych, – wspomagamy podróżnych, – kierujemy na dobrą drogę zdezorientowanych.
+

© Pexels | CC0