4 / 7
Dar męstwa
Dar ów powoduje, że jesteśmy wytrwali w realizowaniu tego, do czego skłania nas Bóg przez pozostałe dary. Nie poddajemy się więc: – ani naszemu zmęczeniu, – ani przeszkodom ze strony otoczenia. Dar męstwa skutkuje tym, że dotyczą nas słowa: „błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”. Dzięki męstwu jesteśmy w stanie domagać się sprawiedliwości tam, gdzie jej brakuje, np. wtedy, gdy na naszych oczach ktoś jest poniżany.
+

© Pexels | CC0