5 / 7
Dar umiejętności (wiedzy)
Dar ten to umiejętność ujmowania naszego życia z perspektywy Boga. A więc w taki sposób, że widzimy, co w naszym życiu wiedzie do zbawienia wiecznego, a co w tym przeszkadza, np. różne nałogi. Dar umiejętności wiążemy z błogosławieństwem: „błogosławieni, którzy płaczą”, czyli ubolewają nad swoim grzechem.
+

© Pexels | CC0