6 / 7
Dar pobożności
Ten dar uczy nas trwania w modlitwie i w wypełnianiu naszych codziennych zadań (nauki, pracy) w Bożej perspektywie. I dodajmy, że dzięki darowi pobożności odnoszą się do nas słowa „błogosławieni cisi”. Tacy, którzy spokojnie czynią to, co do nich należy, czego Bóg od nich oczekuje.
+

© Pexels | CC0