7 / 7
Dar bojaźni Bożej
Dar ów kształtuje w nas pokorę – czyli zgodne z prawdą poznawanie siebie i Boga. W efekcie to Boga stawiamy na pierwszym miejscu, a siebie i wszystko inne na drugim. Troszczymy się też, by Bóg nigdy nie zszedł z tego miejsca. Spełniają się w nas słowa: „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Tacy więc, którzy w swym myśleniu i chceniu uwzględniają niewiele: głównie Boga i jego sprawy. I nie dadzą na przykład skusić się do niekoniecznej pracy w dzień święty.
+

© Pexels | CC0