1 / 7
Dar mądrości
Można powiedzieć, że ten dar jest najważniejszy, bo wzmacnia miłość, która najbardziej upodabnia nas do Boga. Miłość więc wymaga pomocy tego daru, a jednocześnie wywołuje on ją, pogłębia i utrwala. Dzięki darowi mądrości odnajdziemy się zaś w błogosławieństwie: „Błogosławieni pokój czyniący”. Tacy więc ludzie, którzy zaprowadzają w sobie samych pokój wewnętrzny powodują, że znikają konflikty w innych ludziach, a nawet w rodzinach czy miejscach pracy. Do ludzi kierujących się darem mądrości odnoszą się też słowa: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie”. Bywa przecież i tak, że nasza wierność Bogu i jego przykazaniom, wynikająca z miłości, prowokuje otoczenie do szykan wobec nas.
+

© Pexels | CC0