2 / 7
Dominik
Św. Dominik Savio (1842- 1857) pochodził z włoskiego Piemontu. Od najmłodszych lat gorliwie kochał Boga. Mając 12 lat, spotkał św. Jana Bosco, który przyjął go do swego oratorium w Turynie i został jego duchowym przewodnikiem. Dominik pomimo młodego wieku otrzymał różne nadprzyrodzone dary, m.in. dar kontemplacji i ekstazy. Jednak w liście do przyjaciela napisał: „Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki”. Umarł w wieku 15 lat.
+