3 / 7
Stanisław
Św. Stanisława Kostka (1550-1568) był synem kasztelana, przygotowywanym przez ojca do szlacheckiego życia. On jednak był bardzo pobożny i chciał zostać księdzem. Ściągało to na niego szyderstwa rodziny i kolegów. Kiedy ojciec nie zgodził się na jego wstąpienie do jezuitów, uciekł pieszo ze szkoły w Wiedniu do Rzymu. Jako młody zakonnik budował wszystkich swoją pobożnością i gorliwością. Zmarł wkrótce po pierwszych ślubach. Miał 18 lat.
+