4 / 7
Róża Bł. Maria Róża Pellesi (1917-1972) była zakonnicą, która przez prawie 30 lat prowadziła apostolstwo w bardzo szczególnych miejscach – szpitalach i sanatoriach. Kiedy miała 28 lat, zachorowała na gruźlicę i musiała pójść do szpitala. Kolejne placówki medyczne stały się jej domem aż od śmierci. Chociaż sama ciężko chorowała, pocieszała innych pacjentów i rozmawiała z nimi o Bogu. Napisała prawie 2 tys. listów (po jej śmierci wydano je w 16 tomach) do sióstr, księży i różnych znajomych akceptując z radością wolę Bożą, powtarzała często: „Chcę, aby wszyscy zostali zbawieni, chcę zaprowadzić wszystkich do raju”.
+

© Shutterstock