7 / 7
Łucja S. Łucja Dos Santos (1907-2005), jedna z trojga dzieci, którym ukazała się w Fatimie Matka Boża, nie została jeszcze wyniesiona na ołtarze, ale wszystko wskazuje na to, że jej beatyfikacja jest wyłącznie kwestią czasu. Łucja była kuzynką rodzeństwa Marto – Hiacynty i Franciszka. Była najstarsza z całej trójki wizjonerów (podczas objawień miała 10 lat) i najlepiej słyszała i rozumiała to, co mówiła Matka Boża. Podczas widzeń Maryja poleciła modlitwę i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju – nabożeństwo do swego Niepokalanego Serca, któremu papież powinien poświęcić cały świat. Łucja jako jedyna przeżyła dzieciństwo. Wstąpiła do karmelitanek. Chociaż w klasztorze prowadziła ciche życie wypełnione modlitwą, była depozytariuszką tajemnic fatimskich.
+

© Shutterstock