2 / 2
Chrystus jako mąż boleściwy w dziele Rogiera van der Weydena, fot. Wikipedia
+