10 / 12
Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie.
+

© Adrian Grycuk/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl