5 / 12
Kapliczka z cudowną figurą Matki Bożej Brzemiennej z końca XVIII w., do której modlą się pary pragnące mieć dzieci lub te dziękujące za szczęśliwe narodziny potomstwa.
+

© REPORTER