9 / 12
Obraz Matki Bożej Królowej Niebios i Pani Aniołów w Gietrzwałdzie.
+

© Bogitor/Wikipedia