2 / 7
Jeśli kobieta nie jest ograniczona wyłącznie do macierzyństwa, jakie zatem opcje ma do wyboru i gdzie znajduje się granica tego, czym może się zajmować? Edyta twierdzi, że lista jest nieskończona, a możliwe powołania dostępne dla kobiety to takie, w których jej dusza znajdzie prawdziwą godność.
+