3 / 7
Jednym z pytań, które Stein ciągle zadaje, jest to: Czy możemy naprawdę poznać innych ludzi, a zwłaszcza to, jak odczuwają? Jej odpowiedź brzmi: Tak, ponieważ z natury dusza ludzka istnieje po to, żeby znaleźć się w relacjach z innymi duszami. Prawdziwe znaczenie naszemu życiu nadają właśnie relacje. A empatia powinna być czymś oczywistym i docenianym.
+