6 / 7
Edyta twierdzi, że kobiety mają dużą zdolność niezatrzymywania się na pojedynczych błędach czy wadach danej osoby, ale potrafią ją zobaczyć w o wiele szerszym kontekście; potrafią patrzeć na człowieka jak na istotę, która jest w drodze, w procesie ciągłego rozwijania się i dorastania.
+