7 / 7
Serce połączone z umysłem jest niezbędne, żeby poznać świat wokół nas. Wzrok kochającego widzi najwyraźniej, a to oznacza, że to, co kochamy najbardziej, możemy także najlepiej poznać. W świecie, w którym dominują nauka i technologia, nie zaniedbujmy wiedzy, która pochodzi z serca.
+