6 / 7
Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie
Obiekt, którego budowa wzbudziła wiele kontrowersji. Wszystko zaczęło się w 1791 roku, kiedy posłowie Sejmu Czteroletniego uchwalili, że w podziękowaniu za Konstytucję, powstanie Świątynia Opatrzności. Wtedy jeszcze planowano umiejscowić ją niedaleko Łazienek, w rejonie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego UW. Obecny kościół w Wilanowie oddano w Święto Niepodległości, 11 listopada 2016 roku.
+

© Roman Eugeniusz/Wikipedia | CC BY-SA 3.0