12 / 13
Jacek Hugo Bader „W rajskiej dolinie wśród zielska”
Co się stanie, gdy w jednej chwili świat, który znasz, legnie w gruzach? Gdy zmieni się znany porządek i wszystko zostanie wywrócone do góry nogami? Tym był upadek Związku Radzieckiego. Hugo Bader przytacza historie ludzi, bez względu na ich narodowość czy miejsce zamieszkania na dawnej mapie ZSRR, którzy jako „rajską dolinę” wspominają dawne mocarstwo.
+

© Radek Kołakowski/Wikipedia | CC0